Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden Schrijf je hier in voor onze newsletter

Win a
year's supply
of charcoal

Wat is er leuker dan fikken?
Gratis fikken natuurlijk

Schrijf je in voor onze Smoke Signals nieuwsbrief en maak kans op genoeg houtskool voor een jaar.  The small print

  De Prijs
  • Een jaar gratis houtskool bestaat uit 1 volle pallet met 32 zakken houtskool van 10kg per zak.
  • De prijs is inclusief transport naar een adres binnen de Europese Unie.
  • De prijs wordt in zijn geheel afgeleverd. Prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor opslag.
  Actievoorwaarden
  • Smokey Goodness handelt met haar acties in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
  • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Deelname
  • Deelname aan acties is kosteloos.
  • Voor de winactie ‘wanna burn’ volstaat inschrijving op de newsletter van Smokey Goodness. Om kans te maken op de prijs dient een deelnemer op het moment van de trekking een actief abonnement op de nieuwsbrief te hebben.
  • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
  • Medewekers van Smokey Goodness/Black Smoke/ Rough chef/ Rough kitchen zijn uitgesloten voor winacties.
  • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
  • De looptijd van de actie is van april 2021 tot en met maart 2023.
  • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers dienen gevestigd te zijn in Europa overige deelnemers zijn uitgesloten om deel te nemen.
  Aanpassingen
  • Smokey Goodness kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
  Trekking
  • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
  • Er vindt per actie één trekking plaats, tenzij anders vermeld in de actie.
  • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
  • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
  • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Smokey Goodness is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs nog eventuele schade bij levering van de prijs.
  • De prijs wordt op een door Smokey Goodness genoemde datum geleverd.
   Smokey Goodness is niet verantwoordelijk voor eventuele (reis)kosten van de deelnemer verbonden aan het innen van de gewonnen prijs.
  • Gewonnen prijzen kunnen niet bij Smokey Goodness in opslag worden genomen deze worden direct uitgekeerd aan de desbetreffende winnaar.
  Uitsluiting
  • Smokey Goodness is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
  • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Smokey Goodness.
  Persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Smokey Gooodness voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname de nieuwsbrief automatisch. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

  Firing up all kinds of sh*t with our new
  product partner Barebones outdoor living